"ЗДРАВЕ И ДВИЖЕНИЕ В ДЕТСКО ЗАБАВЛЕНИЕ"

НОВИНИ

Шест детски градини в Добрич поставиха началото на проекта "Здраве и движение в детско забавление" с провеждане на велопоход с деца от подготвителни групи и спортно-състезателни и скаутски игри. Център на проявите бяха велоалеята в жк "Дружба" и Центъра за защита на природата и животните. Проектът ще помогне чрез добре организирани и координирани дейности, децата да научат да опазват собственото си здраве и да имат екологосъобразно поведение. Той обхваща детските градини "Бодра смяна", "Дора Габе", "Приказен свят", "Весела", "Звънче" и "Любимка". В него се включват 970 деца, 1740 родители и 150 души персонал.


По самия проект предстои проучване на специализирана литература за видовете билки в България, условията при които виреят и влиянието им върху здравето на децата, проектиране и изграждане на "Екокът за здраве", избор на посадъчен материал и оформяне на "Алея на билките", обучаващи, практически и игрово-познавателни педагогически ситуации за здравословен начин на живот, себеопазване и екологосъобразно поведение. Предстои изготвяне и разпространяване на детска книжка с детска продуктивна дейност по проекта с правила за здравословен начин на живот и екологосъобразно поведение и странички за оцветяване.

 

0 брой коментари


Вижте Детска градина "Бодра смяна" на по-голяма картаbodra-smyana.com on Facebook

Lost your password?