Проект "Коменски"

НОВИНИ

Type the title here

Скъпи гости по проект " Коменски"бяха посрещнати  в детската градина! Стартира дейността по втората мобилност по проект „Заедно за Земята на третото хилядолетие” по секторна програма „Коменски”, програма „Учене през целия живот” към ЦРЧР. В изпълнение на планираната мобилност, домакините, заедно с представители от Румъния, Гърция, Испания, Франция, Полша и Турция, работиха по:
представяне на работата по проекта, по групи. Обмен на образователни практики; запознаване с материалната база на детската градина с нейните традиции и опит по осъществяване на целите на проекта;
презентация на дейността на детската градина по екологично образование, основните образователни дейности и начина на цялостната организация.
представяне на педагогическия екип в детската градина. Запознаване и създаване на албум- „Какъв звук издават животните в различните страни”;
засаждане на дърво в двора на детската градина, донесено от участниците по проекта.

0 брой коментари


Вижте Детска градина "Бодра смяна" на по-голяма картаbodra-smyana.com on Facebook

Lost your password?