Готово ли е детето ми за училище?

НОВИНИ

 

"Готово ли е детето ми за училище?" - организирана и проведена тематична родителска среща в IV възрастова група "Детелина" с участието на г-жа Ралица Янушева, психолог в РЦПППО. На този и много други въпроси родителите имаха възможност да получат отговори, свързани с готовността на детето за училище.
Готовността за училище – това не са уменията детето да може да чете и пише.Детето от предучилищна възраст има огромни възможности за развитие и способности да възприема. У него е заложен инстинкта за познания и изследване на света, да открие, да разгадае, да опознае. Детето ще пристъпи прага на училището с увереност, ученето за него ще бъде не тежко и непосилно психическо бреме, а радост и удовлетворение от постигнатите лични резултати, когато чувства и нашата подкрепа.

0 брой коментари


Вижте Детска градина "Бодра смяна" на по-голяма картаbodra-smyana.com on Facebook

Lost your password?