Моите права и отговорности

История


       "Моите права и отговорности" - чрез тази педагогическа ситуация учителите от четвърта подготвителна група "Слънчице" Веселинка Великова и Калина Иванова работиха в посока формиране на гражданско съзнание и поведение. Чрез игри децата осмислиха основни правила на поведение в ежедневието. Чрез презентация децата се запознаха с техните права и отговорности.

 

0 брой коментари


Вижте Детска градина "Бодра смяна" на по-голяма картаbodra-smyana.com on Facebook

Lost your password?