Готово ли е детето ми за училище?

История

 

 

 

 

 

 

   

     Този въпрос бе разгледан на проведена тематична родителска среща в IV възрастова група "Слънчице" с участието на Г-жа Ралица Янушева, психолог в РЦПППО. На присъстващите бе разяснено, че смяната на позицията на детето в обществена среда- от безгрижност и минимална отговорност към задължения и нараснала отговорност-- предполага съществени изменения в самопознанието, самосъзнанието и поведението на детето.

0 брой коментари


Вижте Детска градина "Бодра смяна" на по-голяма картаbodra-smyana.com on Facebook

Lost your password?