Как да си помогна сам?

История

    "Как да си помогна сам?" - беседа с включени игри за здравно образование се проведоха в трите подготвителни групи заедно с Димка Цонкова - медицинска сестра в детската градина. Целта е децата да придобият умения да търсят и намират помощ, когато имат нужда от нея; да умеят сами да се грижат за себе си, взаимно да си помагат и подкрепят.

0 брой коментари


Вижте Детска градина "Бодра смяна" на по-голяма картаbodra-smyana.com on Facebook

Lost your password?