Как да си помогна сам?

История

    "Как да си помогна сам?" - беседа с включени игри за здравно образование се проведоха в трите подготвителни групи заедно с Димка Цонкова - медицинска сестра в детската градина. Целта е децата да придобият умения да търсят и намират помощ, когато имат нужда от нея; да умеят сами да се грижат за себе си, взаимно да си помагат и подкрепят.

Красиво и пролетно

История

 

 

 

 

     С много старание и любов децата от втора възрастова група "Пчелица" заедно със своите учители засадиха цветя в алпинеумите на двора на детската градина. Всички цветя са предоставени от родителите на децата от втора възрастова група "Пчелица". И стана цветно и красиво!

 

Тайнственото речно конче

История

 

    На 22 март, децата от детската градина посетиха постановката на ДКТ "Дора Габе" "Тайнственото речно конче". Един спектакъл за истинското приятелство и за изпитанията, през които трябва да се премине, за да бъде доказано то.

Вълшебствата на здравето продължават

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Децата от втора възрастова група "Пчелица" затвърдиха и обогатиха знания чрез игри за професията на медицинските специалисти; за частите на човешкото тяло, чрез които извършваме движения и възприемаме света; за храните, които ни помагат да бъдем здрави. А всичко това е обединено в темата "Вълшебствата на здравето".

Готово ли е детето ми за училище?

История

 

 

 

 

 

 

   

     Този въпрос бе разгледан на проведена тематична родителска среща в IV възрастова група "Слънчице" с участието на Г-жа Ралица Янушева, психолог в РЦПППО. На присъстващите бе разяснено, че смяната на позицията на детето в обществена среда- от безгрижност и минимална отговорност към задължения и нараснала отговорност-- предполага съществени изменения в самопознанието, самосъзнанието и поведението на детето.

Вълшебствата на здравето

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        "Вълшебствата на здравето" е темата, чрез която учителите в първа възрастова група "Детелина" формират умения за грижа към себе си и самообслужване, спазване на хигиена. Формирането на тези умения са важни за всеки един от нас, за да бъде здрав и щастлив и започват още от ранна детска възраст.

Добрата Баба Марта

История

      С усмивки и весело настроение, децата от детската градина посрещнаха Баба Марта.Добрата старица подари мартенички с пожелание да са здрави и засмени,умни,радостни и добри. Честита Баба Марта на всички наши приятели!

 

Познатият и непознат Апостол

История

 

 

 

 

 

 

 

       Децата от детската градина посетиха изложбата "Познатият и непознат Апостол" - посветена на 146 години от гибелта на Васил Левски, организирна и подредена в Общински младежки център "Захари Стоянов", град Добрич. А във вчерашния ден, децата от четвърта подготвителна група "Слънчице" поставиха цветя пред паметника на Васил Левски.
Да учим децата да бъдат добри граждани да познават българската история и героите на родината си - започва от детската градина.

Моите права и отговорности

История


       "Моите права и отговорности" - чрез тази педагогическа ситуация учителите от четвърта подготвителна група "Слънчице" Веселинка Великова и Калина Иванова работиха в посока формиране на гражданско съзнание и поведение. Чрез игри децата осмислиха основни правила на поведение в ежедневието. Чрез презентация децата се запознаха с техните права и отговорности.

 

Изкуство от отпадъци

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       "Изкуство от отпадъци" е наименованието на порената сътворена от децата и техните родители изложба във фоайето на детската градина. Темата провокира творческото мислене на всички участници и зрители. Включването на родители и деца в изработването на експонатите предизвика чувство на удовлетвореност от съвместната дейност.


Вижте Детска градина "Бодра смяна" на по-голяма картаbodra-smyana.com on Facebook

Lost your password?

Анонимни потребители: 2

В колко часа си ляга вашето дете?

 •  20:00 - 21:00 часа
 •  21:00 - 22:00 часа
 •  22:00 - 23:00 часа
 •  след 23:00 часа
 •  няма определен час
This poll has 0 more questions.
Results
Other polls | 157 votes

Какво спортува вашето дете?

 •  футбол
 •  волейбол
 •  тенис
 •  лека атлетика
 •  баскетбол
 •  гимнастика
 •  друг спорт
 •  не спортува
This poll has 0 more questions.
Results
Other polls | 90 votes

Какво обича да прави вашето дете?

 •  да пее
 •  да спортува
 •  да рисува
 •  да гледа телевизия
 •  да му четат приказки
 •  да се разхожда
 •  друго
This poll has 0 more questions.
Results
Other polls | 93 votes