Действия при земетресение

История

    Практическо усвояване на Плана за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на тема "Действия при земетресение" се проведе в детската градина. Макар и на пръв поглед организирано като игра за децата, обучението за действия при извънредна ситуация е изключително сериозно и отговорно занимание. Критичната ситуация е проведена под формата на игра, но достатъчно адекватно, за да разберат какво трябва да направят при подобна вече действена ситуация.

Как да си помогна сам?

История

    "Как да си помогна сам?" - беседа с включени игри за здравно образование се проведоха в трите подготвителни групи заедно с Димка Цонкова - медицинска сестра в детската градина. Целта е децата да придобият умения да търсят и намират помощ, когато имат нужда от нея; да умеят сами да се грижат за себе си, взаимно да си помагат и подкрепят.

Красиво и пролетно

История

 

 

 

 

     С много старание и любов децата от втора възрастова група "Пчелица" заедно със своите учители засадиха цветя в алпинеумите на двора на детската градина. Всички цветя са предоставени от родителите на децата от втора възрастова група "Пчелица". И стана цветно и красиво!

 

Тайнственото речно конче

История

 

    На 22 март, децата от детската градина посетиха постановката на ДКТ "Дора Габе" "Тайнственото речно конче". Един спектакъл за истинското приятелство и за изпитанията, през които трябва да се премине, за да бъде доказано то.

Вълшебствата на здравето продължават

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Децата от втора възрастова група "Пчелица" затвърдиха и обогатиха знания чрез игри за професията на медицинските специалисти; за частите на човешкото тяло, чрез които извършваме движения и възприемаме света; за храните, които ни помагат да бъдем здрави. А всичко това е обединено в темата "Вълшебствата на здравето".

Готово ли е детето ми за училище?

История

 

 

 

 

 

 

   

     Този въпрос бе разгледан на проведена тематична родителска среща в IV възрастова група "Слънчице" с участието на Г-жа Ралица Янушева, психолог в РЦПППО. На присъстващите бе разяснено, че смяната на позицията на детето в обществена среда- от безгрижност и минимална отговорност към задължения и нараснала отговорност-- предполага съществени изменения в самопознанието, самосъзнанието и поведението на детето.

Вълшебствата на здравето

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        "Вълшебствата на здравето" е темата, чрез която учителите в първа възрастова група "Детелина" формират умения за грижа към себе си и самообслужване, спазване на хигиена. Формирането на тези умения са важни за всеки един от нас, за да бъде здрав и щастлив и започват още от ранна детска възраст.

Добрата Баба Марта

История

      С усмивки и весело настроение, децата от детската градина посрещнаха Баба Марта.Добрата старица подари мартенички с пожелание да са здрави и засмени,умни,радостни и добри. Честита Баба Марта на всички наши приятели!

 

Познатият и непознат Апостол

История

 

 

 

 

 

 

 

       Децата от детската градина посетиха изложбата "Познатият и непознат Апостол" - посветена на 146 години от гибелта на Васил Левски, организирна и подредена в Общински младежки център "Захари Стоянов", град Добрич. А във вчерашния ден, децата от четвърта подготвителна група "Слънчице" поставиха цветя пред паметника на Васил Левски.
Да учим децата да бъдат добри граждани да познават българската история и героите на родината си - започва от детската градина.

Моите права и отговорности

История


       "Моите права и отговорности" - чрез тази педагогическа ситуация учителите от четвърта подготвителна група "Слънчице" Веселинка Великова и Калина Иванова работиха в посока формиране на гражданско съзнание и поведение. Чрез игри децата осмислиха основни правила на поведение в ежедневието. Чрез презентация децата се запознаха с техните права и отговорности.

 


Вижте Детска градина "Бодра смяна" на по-голяма картаbodra-smyana.com on Facebook

Lost your password?

Анонимни потребители: 2

В колко часа си ляга вашето дете?

 •  20:00 - 21:00 часа
 •  21:00 - 22:00 часа
 •  22:00 - 23:00 часа
 •  след 23:00 часа
 •  няма определен час
This poll has 0 more questions.
Results
Other polls | 157 votes

Какво спортува вашето дете?

 •  футбол
 •  волейбол
 •  тенис
 •  лека атлетика
 •  баскетбол
 •  гимнастика
 •  друг спорт
 •  не спортува
This poll has 0 more questions.
Results
Other polls | 90 votes

Какво обича да прави вашето дете?

 •  да пее
 •  да спортува
 •  да рисува
 •  да гледа телевизия
 •  да му четат приказки
 •  да се разхожда
 •  друго
This poll has 0 more questions.
Results
Other polls | 93 votes