1: В колко часа си ляга вашето дете?

  •  20:00 - 21:00 часа
  •  21:00 - 22:00 часа
  •  22:00 - 23:00 часа
  •  след 23:00 часа
  •  няма определен час

Results
Other polls | 156 votes