АНКЕТА 1

1/1: В колко часа си ляга вашето дете?

20:00 - 21:00 часа 28 (18,06%)
21:00 - 22:00 часа 65 (41,94%)
22:00 - 23:00 часа 41 (26,45%)
след 23:00 часа 17 (10,97%)
няма определен час 4 (2,58%)
Other polls | 155 votes