АНКЕТА 1

1/1: В колко часа си ляга вашето дете?

20:00 - 21:00 часа 28 (17,95%)
21:00 - 22:00 часа 65 (41,67%)
22:00 - 23:00 часа 41 (26,28%)
след 23:00 часа 18 (11,54%)
няма определен час 4 (2,56%)
Other polls | 156 votes