1: Какво обича да прави вашето дете?

  •  да пее
  •  да спортува
  •  да рисува
  •  да гледа телевизия
  •  да му четат приказки
  •  да се разхожда
  •  друго

Results
Other polls | 92 votes