Дневно и седмично разпределение
на обучаващите ситуации в ДГ №8 „Бодра смяна”
през учебната 2018/2019 година
 
Ден
Режимен момент
І
Детелина
IІа
Пчелица
ІІб
Пеперуда
ІІІа
Калинка
ІІІб
Щурче
ІV
Слънчице
Понеделник
Сутрин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сл. обяд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вторник
 
Сутрин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сл. обяд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сряда
 
Сутрин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сл. обяд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Четвъртък
 
Сутрин
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сл. обяд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Петък
 
Сутрин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сл. обяд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

 

|

0 брой коментари