Дневно и седмично разпределение
на обучаващите ситуации в ДГ №8 „Бодра смяна”
през учебната 2016/2017 година
 
Ден
Режимен момент
Іа
Калинка
Іб
Щурче
ІІ
Слънчице
ІІІ
Детелина
ІVа
Пчелица
ІVб
Пеперуда
Понеделник
Сутрин
Физическа култура
Физическа култура
Физическа култура
Физическа култура
Български език и литерат.
Български език и литерат.
 
 
Констр. и технологии
Констр. и технологии
Констр. и технологии
Констр. и технологии
Физическа култура
Физическа култура
 
 
 
 
 
 
Констр. и технологии
Констр. и технологии
 
Сл. обяд
Констр. и технологии
Констр. и технологии
Констр. и технологии
Констр. и технологии
Български език и литерат.
Български език и литерат.
 
 
 
 
 
 
Констр. и технологии
Констр. и технологии
 
Вторник
 
Сутрин
 
Български език и литерат.
 
Български език и литерат.
 
Български език и литерат.
 
Български език и литерат.
 
Математ.
 
Математ.
 
 
Музика
Музика
Музика
Музика
Музика
Музика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сл. обяд
Физическа култура
Физическа култура
Физическа култура
Физическа култура
Физическа култура
Физическа култура
 
 
 
 
 
 Български език и литерат.
Изобр.
изкуство
Изобр.
изкуство
 
Сряда
 
Сутрин
 
Околен свят
 
Околен свят
 
Околен свят
 
Околен свят
 
Околен свят
 
Околен свят
 
 
Физическа култура
Физическа култура
Физическа култура
Физическа култура
Физическа култура
Физическа култура
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сл. обяд
Околен свят
Околен свят
Околен свят
Околен свят
Околен свят
Околен свят
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Четвъртък
 
Сутрин
 
Математ.
 
Математ.
 
Математ.
 
Математ.
 
Математ.
 
Математ.
 
 
Музика
Музика
Музика
Музика
Музика
Музика
 
 
 
 
 
 
Изобр.
изкуство
Изобр.
изкуство
 
Сл. обяд
Математ.
Математ.
Математ.
Математ.
Математ.
Математ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Петък
 
Сутрин
 
Български език и литерат.
 
Български език и литерат.
 
Български език и литерат.
 
Български език и литерат.
 
Български език и литерат.
 
Български език и литерат.
 
 
Изобр.
изкуство
Изобр.
изкуство
Изобр.
изкуство
Изобр.
изкуство
Изобр.
изкуство
Изобр.
изкуство
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сл. обяд
Изобр.
изкуство
Изобр.
изкуство
Изобр.
изкуство
Изобр.
изкуство
Български език и литерат.
Български език и литерат.
 
 
 
 
 
 
 
 
Забележка: 1. Дидактични игри по БДП, Екология, Бедствия, аварии, катастрофи и пожари се редуват след обяд в направление Околен свят и в други възможни направления в свободните моменти;
                  
 

 

|

0 брой коментари