Клубове по интереси
                                провеждани с децата от ДГ №8"Бодра смяна"през учебната 2016/2017год.

 

 
           

Вид дейност

и
ръководител:
 
                    
Ден:
              
Час:
Английски език
Елица Димитрова
   
Художествена гимнастика и йога
Ганка Пенчева
   
Народни танци
Юри Митев
   
Вокална група
Стефка Димитрова
 
     

Футбол
Венци Желев
 
 
Кинди Ру


     
     

 
 

 

 

|

0 брой коментари