ІІ Материална база:

 Детска градина № 8 „Бодра смяна” разполага с подходяща за възрастта на децата материална база. Детската градина се намира в централната част на град Добрич, има добре озеленен двор, който създава комфорт на децата по време на игровата им дейност.

Повече информация:

* Отделни и уютни помещения за всяка група, с отделен вход за групите на І етаж;
* Всяко дете разполага с индивидуално креватче за следобедна почивка;
* Модернизирани офиси за разпределение на храната във всяка група;
* Обновена материална и дидактична база;
* Стая за индивидуално обучение на деца със специални образователни потребности;
* Кът по изобразително изкуство /Арт ателие/;
* Физкултурен салон;
* Медицинско обслужване от медицински специалист;
* Собствена кухня;
* Локално отопление на газ;
*Добре ограден двор, предлагащ спокойствийни и безгрижни игри, с обезопасени игрови съоръжения;
*Интерактивни дъски с мултимедия.

|

0 брой коментари


Вижте Детска градина "Бодра смяна" на по-голяма картаbodra-smyana.com on Facebook

Lost your password?

Анонимни потребители: 1

В колко часа си ляга вашето дете?

 •  20:00 - 21:00 часа
 •  21:00 - 22:00 часа
 •  22:00 - 23:00 часа
 •  след 23:00 часа
 •  няма определен час
This poll has 0 more questions.
Results
Other polls | 157 votes

Какво спортува вашето дете?

 •  футбол
 •  волейбол
 •  тенис
 •  лека атлетика
 •  баскетбол
 •  гимнастика
 •  друг спорт
 •  не спортува
This poll has 0 more questions.
Results
Other polls | 90 votes

Какво обича да прави вашето дете?

 •  да пее
 •  да спортува
 •  да рисува
 •  да гледа телевизия
 •  да му четат приказки
 •  да се разхожда
 •  друго
This poll has 0 more questions.
Results
Other polls | 93 votes